Μόνο για τα Συνδεμένα Μέλη

Υπηρεσίες

Ενημερώσεις

Συνδρομές

 

 


Για να γίνετε Μέλος / Συμμέτοχος στον ιστότοπο ή για να εγγράψετε ένα επιπλέον συγγενικό σας μέλος, το οποίο θα δικαιούται ειδική έκπτωση, παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα παρακάτω διαθέσιμα πακέτα ετήσιων συνδρομών.

Στην παρούσα όλες οι εγγραφές είναι ΔΩΡΕΑΝ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

 

Συνδρομές
 
Για τα μέλη
Λεπτομέρειες: ΣΥΝΔΕΣΗ
   
Για τους συμμέτοχους (Επιχείρησης)
Λεπτομέρειες: ΣΥΝΔΕΣΗ
 
Αγορές
Για τα μέλη
Εγγραφή Συγγενικού Προσώπου:
   
Για τους συμμέτοχους (Επιχείρησης)
Εγγραφή Νέου Συμμέτοχου:
   
   
Δωρεάν Συνδρομές
   
Εγγραφή για:
Εγγραφή για:
   
   
   
Άλλο
Επικοινωνήστε μαζί μας:

 


(i) Ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί αφού ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων που καταχωρήσατε και εφόσον έχει καταβληθεί το αντίτιμο της συνδρομής σας.
(ii) Η συνδρομή σας ξεκινά από την ημερομηνία έγκρισης της αγοράς και η διάρκεια ορίζεται σύμφωνα με το πακέτο συνδρομής που επιλέξατε.
(iii) Τα μέλη με συγγενική σχέση Α’ βαθμού, λαμβάνουν έκπτωση κατά την εγγραφή τους, μετά από την προσκόμιση επίσημου σχετικού εγγράφου.

(iv) Είναι ευθύνη των μελών να διασφαλίζουν ότι οι ίδιοι και/ή τα παιδιά τους έχουν υποβληθεί σε ιατρική εξέταση και ότι οι αρμόδιοι γιατροί τους έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι υγιείς και επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

 


 

 

Ειδικές προσφορές

Κατά περιόδους ισχύουν ειδικές προσφορές επί της ετήσιας συνδρομής, οι οποίες ανακοινώνονται στον ιστότοπο:

i) ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Το Μέλος ή ο Συμμέτοχος εγγράφεται ή ανανεώνει την συνδρομή χωρίς να καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο και μπορεί να κάνει ΔΩΡΕΑΝ χρήση στις υπηρεσίες του ιστότοπου.

ii) ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: Η συνδρομή παρέχεται με συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης στην τελική τιμή της, το οποίο καθορίζεται διαφορετικά ανά περίπτωση.


Οι ειδικές προσφορές ανακοινώνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί αγορά συνδρομής με ειδική προσφορά.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ (προσφορά γνωριμίας - Δωρεάν Εγγραφή - 0€)


 

 

 

 


Στο «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ(ygpgp)» χρησιμοποιούμε cookies, για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, για να εξασφαλίσουμε τη σωστή περιήγησή σας στις επιμέρους σελίδες, και για λόγους στατιστικής χρήσης. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.